Samemisjons-møte

21. September 2023 kl. 19.00 - 21.00

på Å Misjonshus

Velkommen til møte for Samemisjonen!

Tor Magne Haraldseid er med som taler, og han deltar også med sang sammen med sin kone, Laila. Det blir bevertning, og gave til Samemisjonen.