SAMEMISJONSMØTE

27. September 2022 kl. 19.00 - 21.00

på Å Misjonshus

Velkommen til møte i Samemisjonen!

Øyvind Fonn fra Norges Samemisjon blir med som taler.