SOMMERMØTE

11. August 2024 kl. 16.00 - 18.00

på Å Misjonshus

Talere: Per Tveten og Nils Kåre Strøm

Mer info kommer!