del

Nyansatt daglig leder i Heggli

01. May 2021

Da er det ansatt ny daglig leder i Heggli barnahage fra 1. august. Tone Murvold, 47 år, er fra Åfjord og har arbeidet som pedagog / pedagogisk leder i Heggli barnehage de siste årene. Hun kjenner barnehagen godt og vil arbeide aktivt for å drive Heggli videre som en barnehage med tydelig kristen verdiforankring.

For den nye lederen er det viktig å kunne drive en god pedagogisk virksomhet, der barna får oppleve trygghet og omsorg, og der de får gode hverdager med allsidige muligheter til leik og læring. Vi har en enestående mulighet til å få være med i startfasen av livet for mange barn i Åfjord, og vi vil gjerne være medvandrere til både små og store også videre gjennom arbeidet i Heggli Barnehage.

Velkommen som ny daglig leder i Heggli, Tone!