Info

Å Misjonshus er det kristne forsamlingshuset i Åfjord sentrum.

Misjonshuset eies av ulike misjonsorganisasjoner, og gjennom året arrangeres det møteuker, bibelhelger, enkeltmøter, misjonsmøter, barneaktiviteter, bønnemøter, korøvelser, basarer og julesalg m.m. 

Hver høst og vår arrangeres det Misjonshusbasar til inntekt for driften av Å Misjonshus.

I tillegg til møtevirksomheten, leier vi også ut Misjonshuset til ulike arrangement som konfirmasjoner, bryllup, bursdager og minnesamvær.

Huset har en stor sal, en lille-sal, bønnerom, stablingsrom og kjøkken i 2. etasje.

I 1. etasje er det en stue og et grupperom, samt garderober.

Helt på toppen av huset har vi en leilighet til utleie.