del

Å Misjonssambandsforening

Å Misjonssambandsforening er en misjonsforening tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som hører hjemme i Åfjord sentrum. Foreningen feiret hele 100 år i 2009, og er fortsatt aktiv.

Vi samles, små og store, til Misjonsmøte ca. hver tredje torsdag på Å Misjonshus. På misjonsmøtene samles vi om Guds ord, synger sammen, hører om arbeidet NLM driver ute i verden, deler vitnesbyrd med hverandre, ber sammen og samler inn penger til Misjonen. Møtene avsluttes med bevertning, så vi har både et åndelig og sosialt fellesskap med hverandre når vi samles.

Det har gjennom årene vært et aldersmessig spenn i foreningen, fra små barn og opp til godt voksne pensjonister, der alle er like viktige for fellesskapet. Når barn er tilstede på møtene, ønsker vi å ha et innslag for barna på møtene våre, og synger noen barnesanger, slik at barna skal føle seg velkommen og godt tatt vare på.

I tillegg til misjonsmøtene, arrangerer Å Misjonssambandsforening møteuker, bibelhelger, sang- og musikkuke, sommermøter m.m. på Å Misjonshus. Dette er også en viktig del av foreningens møtevirksomhet gjennom året. For oversikt over møtene våre, sjekk ut rubrikken "Hva skjer?".

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til møtene våre!

 

STYRET I FORENINGEN 2023:

Roald Ugedal - Formann

Per Strømsli - Nestformann

Petter Monstad - Kasserer

Lise Taraldsen - Sekretær

Ole Schølberg - Styremedlem

Barbro Ugedal - 1. varamedlem