del

Om Misjon i Sentrum

Misjon i Sentrum er nettsiden for misjonsarbeidet i Åfjord sentrum, og informerer om virksomhet som er naturlig knyttet til Å Misjonshus (bedehuset i Åfjord sentrum).

Åfjord kommune ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag, og kommunen har ca. 4290 innbyggere.

Målet er at siden skal være både et verktøy for informasjon om møtevirksomhet og arrangement knyttet til Å Misjonshus, og også en misjonerende side som formidler det vi tror på.

Siden inneholder blant annet:

  • HVA SKJER - som er kalenderen som viser arrangementer
  • NYHETER - som både promoterer arrangement, men også forteller om arrangement som har vært (gjennom korte referat med bilder)
  • ARKIV - her vil du finne referat og bilder fra den gamle nettsiden vår
  • Å MISJONSHUS - med info og bilder
  • BIBELKORT - bilder med bibelord til oppmuntring og trøst
  • MITT VITNESBYRD - enkle vitnesbyrd der folk deler av sin tro
  • MAKSKLUBBEN & YNGRES - som er barnearbeidet som drives på Å Misjonshus
  • KVINNEGRUPPA FOR Å MISJONSHUS

Siden driftes av Å Misjonssambandsforening, som er den foreningen som driver majoriteten av virksomheten på Å Misjonshus.

Web-master: Marte Ugedal - marte@parken.no