del

VELKOMMEN TIL YNGRES & MAKS

YNGRES & MAKS har samlinger på Å Misjonshus annenhver mandag kl. 17.30 - 18.30

Barn fra 3 - 13 år er velkommen til samlinger om:

BIBELFORTELLINGER

HOBBYAKTIVITETER

SANG og LEIK

Vi deler oss inn i grupper etter barnas alder.

VÅREN 2024: