del

Kvinnegruppa for Å Misjonshus

Kvinnegruppa for Å Misjonshus er en kvinnegruppe som i sin tid ble startet opp for å bidra med gjenstander til utlodding for Å Misjonshus.

I mange år bestod dette i håndarbeid, som bl.a. broderte duker, heklede duker, strikkede plagg m.m. Disse håndarbeidene ble loddet ut på høstbasaren og vårbasaren til inntekt for Å Misjonshus. Kvinnegruppa er fortsatt aktiv, og samles rundt i hjemmene til de som er med i gruppa. På møtene deles det fra Bibelen, synges allsanger og så er det fellesskap rundt mat og kaffe. Kvinnegruppa bidrar fortsatt med gevinster og loddsalg til inntekt for Å Misjonshus, men nå er det mye innkjøpte gevinster de bidrar med. 

Kvinnegruppa har også arrangert Adventstund på Å Misjonshus i desember.

Alle kvinner i alle aldre er velkommen til å være med i Kvinnegruppa for Å Misjonshus!

NB! De som leder Kvinnegruppa har bestemt at det ikke blir møter utover våren 2021, grunnet corona-pandemien. De vil komme tilbake til når møtene starter opp igjen, og da blir det også informert om dette her på Misjon i Sentrum. Vi oppfordrer alle til å være med og støtte Å Misjonshus økonomisk utover høsten, på tross av at kvinnegruppa ikke har samlinger! Misjonshusets VIPPS nr er 553829.