del

Har vi samme agenda som Jesus?

10. Mar 2019

5. - 10. mars 2019 var det møteuke med Stein Raunehaug på Å Misjonshus. "Komme ditt rike", var gjennomgangstema på møtene, og vi ble blant annet utfordret med spørsmålet; "Har vi samme agenda som Jesus har?"

Tirsdag startet møtet med sangen; «Gi oss no ei nådestund, vår Jesus». Per Strømsli ledet møtet, og hadde åpningsord fra Jobs bok 23, 8 og 12. I talen ble vi minnet om at det vil være til hjelp for oss om vi teller Guds velsignelser, og legger merke til forskjellige merkesteiner gjennom livet. Vi kan ta fram en lang liste med ulike velsignelser fra Gud; Vi er elsket, akseptert, foredla av Gud, utvalgt av Gud, har en part i Himmelen, kunnskap om Gud, - alt dette er gull verdt. Velsignelsene er varige, virkelige for oss som vil være Guds barn. Jesaja 55, 10 beskriver så fint hvordan Guds Ord virker, - det skal ikke vende tomt tilbake.

Onsdagsmøtet ble ledet av Lise Taraldsen. Eli Dalsaunet ble utfordret til å si noe om de velsignelsene hun hadde opplevd i sitt liv, - og bl.a. nevnte hun hva det kristne fellesskapet betyr for henne, - som noe godt i hennes liv og hverdag. Vi sang bl.a. Lina Sandells sang; «Jag kan icke rakna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt». Teksten denne kvelden var fra Efeserne 3, 12 - 21, med spesielt fokus på vers 18 - 19; «for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde». Det er Guds hjertesak å spre evangeliet. Så er det stort at Guds har vist oss den store tillit å legge over i våre hender det som er hans store hjertesak, vi skal få ta del i det. Det som er av Jesus, blir stående, og vi skal få være med og fullføre misjonsoppdraget SAMMEN!

Torsdagsmøtet ledet Arnfinn Selseth, som åpnet med ordet i Apg. 4, 12 om at det finnes bare ett navn som vi kan bli frelst ved; JESUS! Bibelteksten denne kvelden var fra Matteus 23, 37; «Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke..» Det er viktig at vi lever « i strømmen» der vi kan være med i sjelevinnerarbeidet. Nå har vi besøkelsestid. Jesus vil besøke oss, og han ber oss om å vende om. Alle blir frelst én og én, så når vi tenker på vekkelse, så må vi tenke på én. Det er mange bønnebarn i bygdene omkring, de som har hatt noen som har bedt for seg i mange år. Hva skal vi prioritere i arbeidet i Guds Rike? Vi har forskjellige oppgaver og nådegaver, - og «Kjærlighet oppfinnsom gjør, Gud vil åpne deg en dør..»

Møtet fredag kveld var det Kari Skaldebø som ledet. Bibelteksten var hentet fra 2.Kor. 5, 11 og 14; «Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker… og Kristi kjærlighet tvinger oss..». Mange av oss vet mye av det som står i Guds Ord, men innretter vi liv og tjeneste etter det? Det står om noen at «Ordet ble dem til ingen nytte..» Den første kristne menighet levde tett på Jesus, og holdt urokkelig fast ved de fire B-ene (Brødrefelleskkapet, Bibelen, Bønnen og Brødsbrytelsen)  Apg. 2, 42.

Lørdag var det sangstund og andakt på Åfjord Helsesenter, med godt oppmøte av beboere og ansatte, - og med god allsang, og sang og musikk av Stein Raunehaug og Lise Taraldsen.

Kveldsmøtet lørdag ble ledet av Petter Monstad. Vi ble minnet om innholdet i sangen; «Lær meg å kjenne dine veie…, men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet». 1. Kor. 9, 23; «Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det». Vi skal få være med og spre budskapet om Jesus til jordens ender, og så kommer Jesus igjen. Har vi samme agenda som Jesus har? Skulle gjerne reddet en til for himmelen… Mottoet til NLM er «Verden for Kristus», - men jeg går ikke!? Vi ble oppfordret til å sette av tid til tjenesen i Guds Rike, og å ha en vinnende livsstil. Hvilke arenaer er det mulig å bruke, hva med flere samlinger omkring jul / påske / pinse? Så er det viktig for oss å finne tid til hvile og det å lade opp, inni mellom, Jesus inviterte sine venner til «Kom avsides med meg og hvil dere litt..».

Søndag var det misjonsfest kl. 16.00. Roald Ugedal var møteleder. Vi startet med sangen «Min Frelser er oppstanden, han blir til evig tid. Jeg vet at Jesus lever, hva andre enn vil si.» Paulus var et frimodig vitne for Jesus, og han erfarte at Jesu ord om at «dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere», - det var en realitet.  De samme løfter gjelder i dag også. I talen ble vi minnet om at sjelevinnerarbeidet er de brennende hjerters sak. Hva er det som brenner? Guds Ord i hjertet er som brensel som Gud en dag vil bruke slik at «det tar fyr». Romerne 10, 13 – 15; «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst… Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om…?». Paulus skriver om at ikke alle var lydige mot evangeliet. La Gud få lede deg i hverdagslivet, det er Gud som har ansvaret og han er oppdragsgiver, og da er det viktig at vi er «på banen» og ikke tilskuere på tribunen. Påkall Jesu navn, - i dine veivalg og i din hverdag!

Stein Raunehaug viste film fra misjonsarbeid blant ungdommer i Indonesia, - gjennom allidrettsarbeid er det mulig å nå mange med evangeliet.

Det var forskjellige sangkrefter på møtene; Stein Raunehaug, Åse Dagsvik, Ole Skjølberg, Ole Petter Skansen og Lise Taraldsen, - som formidlet evangeliet gjennom mange fine sanger, og med akkompagnement både på gitarer og piano.

På slutten av kveldsmøtene, og på misjonsfesten, ble det servert kaffe og god mat, og det var fint å oppleve at folk tok seg tid til fellesskap med mat og prat.

Innsamlet til misjonen i løpet av møteuka: kr. 15.652,-


Bilder