del

Juletrefesten 2018

29. Dec 2018

Det er mange år siden det var samlet så mange, små og store, unge og eldre, til juletrefest 5. juledag, på Å Misjonshus, som dette året. Det er virkelig trivelig å se et fullsatt Misjonshus, og ekstra kjekt var det at flere av våre nye landsmenn også var på festen, sammen med sine familier.

Juletrefesten åpnet med at de barna som ønsket å være med, kom marsjerende inn med lys, og det ble sunget: "Det lyser i stille grender av trindrande ljos i kveld, og tusende barnehender mot himmelen ljosa held. Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall, som kom og vart heimsens Frelsar, som barn i ein vesal stall".

Etter litt fellessang, var det duettsang av Arnhild og Ole Petter. Arnhild ledet oss gjennom festen, og andakten var det Sigrid Lunde som hadde. Hun snakket om Juleevangeliet, og spesielt om gjeterne på Betlehemsmarkene. Hun beskrev hvordan den første julenatten må ha vært for disse gjeterne, som var ute og voktet sauene sine denne natten. Det var mørkt, og de satt sikkert rundt et bål, med sauer spredt rundt omkring seg, da det plutselig kom en engel og viste seg for dem. Først ble gjeterne redde, men engelen sa at de ikke behøvde å være redde, for han kom med en stor glede, og gleden var at Frelseren var født, og han var svøpt og lagt i en krybbe i en stall. Så ble det en hel hærskare med engler der på Betlehemsmarkene, og de lovpriste Gud og sang «Ære, være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag». Gjeterne dro av sted for å lete etter det nyfødte barnet, og de fant Jesusbarnet svøpt og liggende i en krybbe, akkurat slik engelen hadde sagt dem. Dette var nok en opplevelse gjeterne hadde med seg resten av livet. Tenk, de hadde vært de aller første som fikk se Jesus etter at han ble født her på jorda!

Etter andakten sang vi «En krybbe var vuggen» sammen, og etterpå samlet vi oss rundt juletreet for juletregang. Det ble tre store ringer rundt treet dette året, og i tillegg var det flere som satt på stolene sine og kikket på, mens de sang med i sangen.

På slutten av juletregangen, kom nissen på besøk. Det var Arnfinn som hadde kledt seg ut, og han hadde med en overraskelse til barna. De fikk en pakke hver, med noe julegodt nedi.

Etterpå var det tid for bevertning, og vi fikk servert påsmurt, gjærbakst og is, og det var mye godt å smake på!

Så var det tid for litt leiker, for det hører også med på en juletrefest. Først var det en sanglek, der salen ble delt i to lag, og det var om å gjøre og reise seg raskest for å synge første vers av den julesangen som Arnfinn refererte fra. Så hadde Venke en variant av stolleken, der det var morsomme hatter involvert. Til slutt hadde Geir en lek der hvert bord fikk utlevert en terning, og hver gang man fikk seks øyne på terningen, skulle man hente julepakken som var i omløp. Her var det om å gjøre og sitte igjen med julepakken til slutt. Lekene var engasjerende og morsomme!

Etter at vi hadde sunget «Glade jul» som fellessang, leste Rannveig et dikt om jula i gamle dager, og så sang Alexandra en sang. Og helt til slutt avsluttet Arnhild og Ole Petter med en fin versjon av «O’ helga natt».

Takk for en fin fest, også dette året! Takk til alle som kom, og til komitéen for godt arbeid!


Bilder