del

Møteuke oktober 2019

06. Oct 2019

1. - 6. oktober 2019 var vi igjen samlet til Møteuke på Å Misjonshus. Øyvind Rott, som opprinnelig var satt opp som taler, meldte forfall i siste liten, så vi er glade for at Kjersti N Furuseth sa ja til å tale på det første møtet, og at Bjørn Valde kunne tale på møtene resten av uka. Bjørn bidro også med trekkspill og sang på møtene. Det var godt å samles om Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.

Per Strømsli ledet det første møtet. I talen snakket Kjersti om Gud som skaper, og at han skapte Adam og Eva, men da Adam og Eva falt i synd, ble de stengt ute fra Edens hage og samfunnet med Gud. Synden skiller oss mennesker fra Gud. Videre snakket hun om Guds frelsesplan for å redde menneskeheten; Jesus ble sendt til verden, og han betalte for alle våre synder. I 1. Joh. 1, 9 står det: " Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir og syndene og renser oss for all urett". Etter møtet var det dekket til felles kveldsmat.

Onsdag var det Kari Skaldebø som ledet møtet, og vi fikk sang av Lise Taraldsen. Petter Skansen hadde et åpningsord. I åpningsordet ble vi minnet om at den beste tittelen vi kan ha, er å kunne kalle oss "Guds barn". Som Guds barn kan vi være trygge på at vi er arvinger til Himmelen. I talen understreket Bjørn, sterkt, at det er Jesus som er sannheten! Han er utsendt fra Himmelen, og sier om seg selv i Joh. 14, 6 at "Jeg er veien, sannheten og livet". Jesus holdt seg sammen med tollere og syndere, og er alle synderes venn. Det var kveldsmat og kaffe etter møtet.

Torsdag ledet Arnfinn Selseth møtet, og minnet oss i åpningen om at når vi ber, så hører Gud, og han svarer på bønn. Bjørn snakket i talen om hvem Jesus er, at han ikke var en av profetene, men han var selve profeten og oppfyllelsen av profetiene. Jesus er redningen vi har, vi har ingen annen. Guds vilje var at Jesus skulle komme til verden for å frelse oss. Etter møtet var det kveldsmat og prat rundt bordene.

Petter Monstad ledet møtet fredag kveld. I talen snakket Bjørn om Jesus som vår konge. Da han red inn i Jerusalem, ble han hyllet av folket, og hele byen ble satt i bevegelse. Hvem var dette? Jo, det var Jesus, frelseren vi kan lese om i Bibelen. Bjørn understreket også hvor viktig det er at vi ikke snakker om Bibelen, men leser i Bibelen. Det var felles kveldsmat og kaffe etter møtet.

Lørdag var det Lise Taraldsen som ledet møtet, og vi fikk sang av Åse Dagsvik og Ole Schølberg. Bjørn snakket om Jesus som vår yppersteprest, og at Jesus fullkommet frelser alle som kommer til han. I Hebreerne 4, 16 leser vi at "Vi kan med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid". Etter møtet var det mat og prat rundt bordene, denne kvelden, også.

Roald Ugedal ledet møtet søndag ettermiddag. I talen snakket Bjørn om misjonsoppdraget vi i NLM har, og at misjonsarbeidet er et så-arbeid. Vår oppgave er å så, det vil si å peke på Jesus som den eneste veien til frelse for alle som vil ta imot. Gud står for dommen, vårt oppdrag er å så. Dette året er det 110 år siden Å Misjonssambandsforening ble stiftet, og i den forbindelse hadde Petter Monstad et historisk tilbakeblikk over arbeidet vå har fått være en del av, i alle disse årene. Til Misjonsfesten hadde misjonsfolket tatt med mye god mat.

I kollekt denne uka kom det inn 24. 640 kr til misjonen.

Vi gleder oss sammen over det misjonsarbeidet vi i Åfjord får være en del av, og vi ønsker samtidig enda flere av våre sambygdinger velkommen til å være med sammen med oss!


Bilder: