del

Sommermøtene 2018

19. Aug 2018

I dagene 14.- 19.august hadde vi Sommermøter på Å Misjonshus, der Bolivia-misjonær Marit Andersen var taler. Alle samlingene startet med møtesangen, den såkalte "Åfjordssangen", som Leonard Gudmundsen skrev i Åfjord for 40 år siden; "Den er salig, sier Ordet, som har fått sin synd forlatt".

Det var forskjellige møteledere fra møte til møte, og vi hadde ulike sangkrefter; Lise Taraldsen og Oddmund Sørli på onsdag, Arnhild Saltbones med musikk av Oleg Aloins, Kjell Ove Aaberg og Stine Kjenes på torsdag, på lørdag hadde vi besøk av Jens Martin, Liv og Tor-Odd Ulvin og Heidi Haugbotn Aunan, og i tillegg fikk vi høre duettsang av Bjørg Tulluan Sve og Lise Taraldsen.

Her kan dere se/høre en smakebit av Jens Martin, Liv og Tor-Odd Ulvin, og Heidi Haugbotn Aunan:

Marit Andersen maktet å formidle Guds Ord på en god måte, - og i fin kombinasjon med fortellinger om enkeltmenneskers livserfaringer og opplevelser fra de årene hun har vært misjonær i Bolivia.

Vi skal få leve vårt liv i Herrens nærhet, leve livet slik at Gud får lede oss i hverdagen. Hun formidlet ord fra Jesus om at han er mild og tålmodig som ingen på jord. Mildhet gjør godt. "La deres mildhet bli kjent for alle mennesker", skriver Paulus. Vi som lever vårt liv sammen med Jesus, kan være trygge, for han er saktmodig og mild av hjertet.

Videre ble det ransakende å tenke over hvordan vi hører Guds Ord når det forkynnes. Det står om de som var samlet i Berøa og hørte Paulus og Silas; "De tok i mot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt", Apg.17, 11. Vi hørte om å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus! Å følge Jesus betyr at han vil, - og kan gjøre oss til menneskefiskere. Relasjonen til Jesus er viktigere enn de oppgavene han setter oss inn i. Jesus vil at vi skal følge han tett på, og det er han som er i stand til å sette oss i bevegelse for å nå andre med evangeliet.

Vi som fikk være med på Sommermøtene, fikk mange nye bønneemner fra Bolivia å ta med oss videre i bønnetjenesten, - for enkeltmennesker som er kommet til tro gjennom det arbeidet vi er med på. Be om at de må bli bevart hos Jesus, og kjenne styrke i hverdagen med det den innebærer for den enkelte.

I gave til misjonen ble det i løpet av møteuka gitt kr. 23.908,-, som kommer godt med i alle utfordringene som venter i et verdensvidt misjonsoppdrag.

I etterkant av møtene var det servering av kaffe / te og god servering, noe som vi så at mange satte pris på, og det ble en god anledning til å prate sammen og kjenne på betydningen av det kristne fellesskapet på den måten.

ÅFJORDS-SANGEN av Leonard Gudmundsen:

Den er salig, sier Ordet, som har fått sin synd forlatt.
Det er lyset midt i jordens mørke natt.
Den som Herren ei tilregner synd, kan evig være trygg.
Gud har kastet alle synder bak sin rygg.

KOR:
Jeg er salig, jeg er salig! Ja, det synger i min sjel.
Lovet være Jesus Kristus, han har alle ting gjort vel!
Framtidsvegen min er klar. Jeg er barn av Gud, min Far.
Måtte alle se hva Jesus ofret har!

Den er salig, sier Ordet, som på Herren Jesus tror.
Alt er trygt for den som på den grunnen bor.
Han skal slippe å få bygge mer på lovens gjerninger.
Nåden holder, blodet gjelder for enhver.

En gang åpnes bryllupssalen, vi skal se vår brudgom kjær,
og bli lik ham når vi ser ham som han er.
Hvem kan her på jord forklare hva i himlen vi skal bli?
Bare tanken gjør oss lykkelig og fri.


Bilder: