del

Yngresbasar 2018

18. Mar 2018

Yngres og Maksklubben sin årlige basar ble arrangert mandag 19. mars 2018. Yngresbarna har jobbet et helt år med å lage i stand fine gevinster til basaren, og nå var alt klart for en familiekveld på Misjonshuset. Ja, for det kan med rette hete familiekveld, når både foreldre, søsken og besteforeldre av barna i Yngres og Maksklubben kommer på basar, i tillegg til misjonsfolket som også trofast stiller opp.

Yngresbarna var ivrige loddselgere, og basaren startet med en runde med loddsalg, før fellessangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve» ble sunget. Etter det var det barn fra Yngres og Maksklubben som bidro med sang, blant annet sang de «Jorden vi bor på» som vekselsang sammen med forsamlingen.

Roald Ugedal hadde andakt, og han snakket om temaet «Et møte med Jesus forandrer alt». Han tok frem tre eksempler på personer som hadde fått livene sine forandret etter et møte med Jesus:

  • TIMEUS: Timeus var en blind mann som satt og tigget ved veien mot Jeriko. Da Jesus kom forbi, fikk mannen synet sitt igjen, og ble en Jesu-etterfølger etterpå.
  • PETER: Peter var en fisker, som en dag ble møtt av Jesus på stranden. Jesus ville ha Peter (og Andreas) med seg som disipler, og sa «Følg meg!». Peter forlot garnene, og fulgte Jesus. I Bibelen leser vi blant annet om at Peter fikk vitne om Jesus på Pinsedag, og at 3000 ble kristne den dagen.
  • PAULUS: Paulus var en mann som forfulgte de kristne, men han fikk et møte med Jesus på veien til Damaskus. Etter dette møtet, ble Paulus den aller første misjonæren, og han var med på å bringe evangeliet om Jesus hit til Europa. Dette var en medvirkende årsak til at vi her i Norge også etter hvert fikk høre evangeliet om frelsen i Jesus.

Roald snakket videre om at nå er det oss det gjelder, nå er det oss Jesus ønsker et møte med. Han ønsker å være vår frelser, han ønsker å bevare oss, og han ønsker at vi skal komme til han med alle ting.

Etter andakten ble «På Golgata stod det et kors» sunget som fellessang, og etterpå var det bordvers. Til bevertning var det påsmurt, boller og muffins med mere, og kaffe og saft til drikke. Så var det tid for litt mer loddsalg igjen, før det ble trekking av yngresgjenstander.
 
Det kom inn kr. 3500,- på basaren, noe vi er godt fornøyde med. Pengene går til å kjøpe inn materiale til Yngres, og til skolegang for barn i Etiopia og Indonesia.
 
Takk til alle som kom og gjorde dette til en fin kveld for oss i Yngres og Maksklubben!

 


Bilder