del

Bønn om styrke og innsikt

Av: Kari Margrethe Solvang   -  

Bønn om styrke og innsikt, Ef 3,14ff

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne Kristi Kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter ! Amen

Jeg husker første gang "noen gav meg" dette bibelverset. Jeg hadde vært på veiledningssamtale på bibelskolen jeg gikk på og så avsluttet veilederen min med å gi meg dette verset. Jeg husker kontoret, gardinene og skriveblokken som lå på pulten.

Siden har jeg så mange ganger kommet tilbake til dette verset. Både for egen del, men også delt det med andre. Jeg har flere vers i Bibelen som er mine og som jeg kommer tilbake til. Dette er utvilsomt et av de versene jeg oftest kommer tilbake til. I ulike livssituasjoner eller faser leser jeg disse versene og ber denne bønnen. Fordi jeg både trenger og ber om styrke, men også søker mer innsikt av Gud og hele hans fylde.

Gud som er størst, Gud som er sterkest og som har mye større tanker for oss og våre liv enn hva vi kan forstå.

I skrivende øyeblikk sitter jeg på flyet på vei til noen kjærkomne feriedager i en uoppdaget storby. På samme måte som vi har planer om å «gjøre» byen og oppdage det uoppdagede, så ber jeg enda mer, ber om at jeg må oppdage mer av Guds uendelige storhet. Den storheten som er så stor at jeg som menneske ikke kan fatte det, Guds hellighet som er så hellig at jeg ikke kan gripe det, og Guds kjærlighet som er så uendelig mye større enn hva jeg er i stand til å oppleve. Hvilken Gud vi har!