del

Det er nok det som Jesus gjorde

Av: Jan Roger Sørdahl   -  

Når jeg tenker tilbake på tiden da jeg gikk på ungdomskolen, ble det en tung tid for meg, p.g.a mye skolearbeid som måtte gjøres. Vi fikk på den tiden også lære om de forskjellige verdensreligionene, ikke bare om kristendommen som jeg før var oppvokst med, og hadde lært om. For meg ble det slik at jeg begynte å tenke: Er det bare kristendommen som er den ene rette tro i denne verden? Det jeg lærte om de andre religionene var at det er mye fokus på gode gjerninger. Der er kristendommen helt unik! For meg ble det heldigvis slik at jeg fortsatt vil tilhøre kristendommen. Det er godt å vite at Gud er med og bevarer oss gjennom forskjellige livskriser, det er i hvertfall min erfaring.
 
Fil. 1,6: Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
 
Jeg blir også veldig fasinert av skaperverket, all natur, dyr og alt det gode menneskene får til her på jorden. Jeg tror også på et liv etter døden, men har naturligvis forventninger og tro på livet her og nå på jorda også. Jeg tror ikke at vi mennesker bare skal leve ca. 80 år (gj.sn.levealder i Norge) og jeg tenker også på dem som ikke får leve så lenge. Da er de godt å ha den tro at en er sikret et bedre liv etter døden. Som en kristen har vi en utfordring i å fortelle det gode budskapet videre, noe som jeg også synes er vanskelig.
 
En sang i Sangboken, som jeg syntes det var godt å hvile i den tiden jeg var anfektet i min tro, er nr.145
 
1. Det er nok, det som Jesus gjorde, Det er nok, det som han har sagt .Han har sona di synd, den store, og deg vunni så rein ei drakt.
 
2. Det er nok, det som Jesus gjorde, om av syndarar størst du er. Du er beden til bryllupsbordet, også deg har din Frelsar kjær.
 
3. Nei, du treng ikkje lenger tvila, for hans nåde er nok åt deg. På eit fullført verk får du kvila, og så ferdast med fryd din veg.
 
4. Det er nok, det som Jesus gjorde, det i døden og dommen gjeld. Me vil byggja på nådeordet, det er berggrunn som evig held.
 
Det er håp for oss alle!
 
Joh 3,16: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
 
Det er nok det som Jesus gjorde!
 
Med vennlig hilsen 
Jan Roger Sørdahl