del

Fortell alt til Jesus

Av: Annbjørg Tjørhom   -  

  1. Fortell ham alt! Du eier jo en Fader Som gjerne hjelpe vil i smått og stort, Han som for Jesu skyld din synd forlater, Vil ingen hjelpeløse vise bort.
  2. Fortell ham alt! Det meget bedre høres Enn du kan føle i din fattigdom. Hvert bønnesukk som i ditt hjerte røres, Det høres klart i himlens helligdom.
  3. Fortell ham alt! De skynder seg i himlen Med hjelp til dem som tigger her på jord. De ser så godt her ned i folkevrimlen, Og kjenner nøye stedet hvor du bor.
  4. Fortell ham alt! Å, nevn din svake side, Fortell ham synden med det navn den bær! De onde ånder vil i lyset lide, De trives bare der hvor mørket er.
  5. Fortell ham alt, det tunge og det svære, Som du i tanken venter på din vei! Den tyngste byrde som du prøver bære, Er den du selv på forhånd lager deg.
  6. Fortell ham alt, så er det ei ditt eget, Da har han det i sine hender tatt! For ham er aldri noen ting for meget, Som seg ved kraftens høyre hånd har satt.

Denne fine sangen står i Sangboken på nr. 577. 

Her har jeg funnet trøst så mange ganger. Spesielt vers 6 har jeg lest utallige ganger, og her har jeg funnet hvile når bekymringene har tårnet seg opp. Vi har en allmektig Gud som ser vår sak og våker over sine barn. Ingen ting hender oss uten at Han er med. Han har lovet å være med oss alle dager til vi når målet som er Himmelen. Der skal vi få se Jesus ansikt til ansikt. Tenk for en dag det vil bli når vi er berget heim. 

Har du funnet hvile hos Jesus? Han vil så gjerne få komme inn i ditt liv og gå ved din side gjennom livet. 

Jeg er glad for å kunne si: «Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste».