del

Fra minneplass til møteplass

Av: Målfrid Brunes Gilje   -  

"Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått!"
Dette var det glade budskapet til kvinnene ved grava påskemorgen. De hadde gått til gravhagen for å ære Jesus, for å salve hans legeme, for å minnes han som den gode Mesteren. Men fra å være en minneplass, ble gravhagen til en møteplass,- et møte med den oppstandne og levende Guds sønn, Mesteren deres! Den gråtende Maria Magdalena fikk høre de ord hun langt fra hadde trodd hun skulle få høre: "Kvinne, hvorfor gråter du? Maria, det er meg,Jesus!" Maria fikk et personlig,overbevisende og omsorgsfullt møte med Jesus.
 
NÅR DET GJELDER MEG?
 
Jeg har vært i gravhagen i Jerusalem, stått inne i den tomme klippegrava, lest inskripsjonen skrevet i ettertid: "He is not here. He is risen". Mintes... Det gjorde inntrykk. Likevel, bare en minneplass!
 
Jeg har vært på andre plasser: På Å Misjonshus som barn og ungdom, i Åfjord kirke til konfirmantundervisning, på leirplassen Rødde, og på andre steder der Bibelens budskap ble forkynt for meg. DER møtte jeg han, Jesus!  Eller rettere; DER møtte han meg! Jeg fikk fatte tillit til at "Han er ikke lenger i grava. Nei, han lever, han lever i dag!" Han kunne og ville  møte meg med sin tilgivelse, nåde, fred og det evige liv . Ja,- "hva ingen andre i verden kunne, det både kunne og ville han."
 
NÅR DET GJELDER DEG?
 
Mange i landet vårt er av og til på minneplassen, kanskje spesielt i høytidene jul og påske, men så pakkes Jesus vekk med jule- og påskepynten. Det er fint at du vil ære han, minnes han, men aller helst vil han møte deg. Han vil tale til deg, som han gjorde til Maria, vil lede deg, varme hjertet ditt vise deg veien til Far. Det vil han gjøre gjennom sitt Ord. Derfor blir møteplassen for oss som lever i dag Bibelen og forkynnelsen. For at det skal bli et møte må både Jesus og du være der. Vil du egentilg møte han?
 
TAKK JESUS, AT DU MØTTE MEG, OG AT DU STADIG VIL MØTE MEG!  TAKK AT DU VIL MØTE MEG SLIK JEG ER! TAKK AT DU IKKE HAR GÅTT TRØTT AV MEG!
 
En svensk sangstrofe til slutt: "AT JAG EI BLIVER BORTE, DET GJØR HANS TROFASTHET. OG SKULLE JAG EI TAKKE I EVIGHET FOR DET!"
 
Hilsen og takk fra Målfrid