del

Framtid og håp

Av: Petter Monstad   -  

"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp". Jeremia 29,11

For et løfte fra Herren: Framtid og håp! Vi mennesker har mange drømmer om framtida, og vi håper det skal gå bra med oss selv og alle våre. Men framtida er høyst usikker, og vi vet så lite om hva som møter oss.

Som ungdom tenkte jeg at dersom jeg ble en kristen, var livet på sett og vis ødelagt. Jeg så for meg påbud og forbud: Skal, skal ikke. En venn sa det slik en gang: "Jeg trodde at om jeg ble en kristen så ville jeg ikke få en glad dag mer!"

For min egen del må jeg bekjenne at det å ta imot Jesus som 20-åring er det beste som har hendt meg. Han har gitt meg en glede og trygghet i livet som det er vanskelig å forklare.

En dansk prest, Hans Jacob Mygind, skrev det slik for over 100 år siden: "Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus, og jeg har funnet at det går an. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han!" Derfor må jeg si med David Welander: "Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan".

Skal vi ha framtid og håp, må vi legge vårt liv i Jesu hender. Han er livets kilde, og hos Jesus har vi alt vi trenger til liv og salighet. "Jesus, Jesus! Alt det du treng for himmel og jord, er gøymt i det eine ord!" (Sigvart Engeset)

Så er du og jeg alltid velkommen til Jesus, enten det er for første eller for tusende gang. For: "Han tek ikkje glansen av livet, den Frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva når Han får deg fylgja på veg". (Trygve Bjerkrheim)