del

Guds velsignelse

Av: Oddmund Hyldmo   -  

Først vil jeg sende en hilsen til alle dere vi lærte å kjenne gjennom de 17 årene vi bodde i Åfjord. Mange har i årenes løp fått "heimlov", også etter at vi flyttet i 1983.  Vi tenker ofte på det gode fellesskapet vi hadde i misjonsforeninger, yngreslag, sanggruppa osv. Men vi er også glad for kontaktene vi fortsatt har med mange av dere - håper å få beholde dem!

Vi har nylig feiret 17. mai, og i en samling vi var på, ble Salme 127, 1 sitert: 

"Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.
Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves".

Dette verset finnes også nesten ord for ord i det 6. verset av Fedrelandssalmen vår (Blix), og er noe jeg har tenkt mye på den siste tiden: Eier vi Guds velsignelse over oss?

- som enkeltmennesker, personlig i hverdagen?

- som lokalsamfunn, folk og land?

Tar vi vare på Guds eget ord i dag, slik Bibelen taler til oss om Jesu lidelse, død og oppstandelse, til frelse for hver av oss som tror? Ordet gjelder i dag også, for "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå" (Matt. 24, 35). Uten Guds velsignelse er alle våre menneskelige anstrengelser forgjeves!

Jeg husker tilbake på "åpningsordet" jeg fikk lese på festen som markerte starten av Heggli barnehage, for over 30 år siden (alle andre enkeltting er ute av minnet). Dette ene verset finner vi i Hebreerbrevet, kap. 13, vers 8, og jeg leser det om igjen og om igjen for min egen del:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid".

Dette er gode ord for barna som vokser opp, men like viktige for deg og meg. Mennesker, betydningsfulle eller ikke, kommer - går - og blir glemt etter hvert, bare èn er uforanderlig, og består til evig tid - Jesus Kristus, og (bare) "han er veien, sannheten og livet" (Joh. 14,6).

Når jeg tenker tilbake på alle årene, blir jeg mer og mer takknemlig til Gud for alle Hans velsignelser mot meg og mine.

Mvh. Oddmund Hyldmo