del

Han leder dig

Av: Iréne Andersson   -  

Hej kära vänner, syskon i Herren!

Det har nu gått en lång tid sedan jag arbetade i Åfjord (1972), men det känns ändå nestan som det var igår. Tack vare den djupa kontakten med några av er! När jag kom till Åfjord sökte jag upp er kyrka för att få dela tron. Ett sätt att lära känna er var att börja i "gruppa" och i koret. Det var första gången jag sjungit i kör, men det har fortsatt sedan jag kom tillbaka till Sverige. Idag finns jag i Stockholm och deltar i Gudstjänstlivet i Immanuelskyrkan och kören i Husbykyrkan.

Det är fint att få dela några tankar om tron. Gud är densamme var vi än är på jorden. Tron är verkligen en gåva, något vi aldrig kan förstå, bara erfara. Tron är en styrka i vardagen i både glädje och sorg.

Jag vill dela en dikt som kom till mig för en tid sedan.

 

HAN LEDER DIG

Dagen idag är en gåva till dig

Från Honom som älskar dig högt

Han gjort dig unik

Han gett dig ett namn

Han leder dig varsamt fram

 

Steg för steg var minut

Han tar dig i sin hand och

leder dig vägen fram där du ej gått förut

 

Glädjen i livet är en del av din skatt

du har den inom dig och vet

han gett den till dig

du lyssnar och ber och möter hans kärlek igen

 

Steg för steg var minut

Han tar dig i sin hand och

leder dig vägen fram där du ej gått förut

 

Allt gott och Guds välsignelse till er alla i Åfjord!

Iréne (tidligere resepsjonist på Åfjord apotek)