del

Jeg vet min gjenløser lever

Av: Randi Tinnen   -  

For ei tid tilbake var jeg på ”Trygve Bjerkrheim-kveld”. Et utvalg av den store sangskatten Bjerkrheim har gitt oss ble sunget av Gunstein Draugedalen. Tekstene i sangene ble tolket på en måte som gikk fra hjerte til hjerte. Vi fikk også med bakgrunnen for en del av sangene, - historier som er like gripende hver gang de blir fortalt! Fra jeg var lita jente har jeg fått lære mange av disse sangene, og de har vært til glede, trøst og oppmuntring siden!

Jeg vil her minne om en av de ”nye” sangene Trygve Bjerkrheim har skrevet, sangen på nr. 288 i ”Sangboken”.

Takk at du tok mine byrder,
eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
du skuldlause, sonoffer-lam.

Takk at du bar mine synder,
betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne hjarta,
og ikkje med sylv eller gull.

vil ved korset eg standa,
med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til æeveleg tid.

I Det gamle testamente leser vi om Job. I kap.19 skriver han først om sine lidelser og skuffelse over Gud. Men i vers 25 kommer det sterke vitnesbyrdet fra Job: ”Jeg vet min gjenløser lever!” Gjenløser kan oversettes med løsningsmann. Tenk, vi som lever flere tusen år etter Job skal få vitne om den samme gjenløser, - Han som er i går, i dag , til evig tid, -den samme!

Hilsen til kjente og ukjente, fra Randi.