Josef

Av: Helene Moe   -  

JOSEF er en mann det står mye om i bibelen. Hans livshistorie er veldig sterk.
Han ble offer for sine brødres misunnelse. (1Mos.37). Dette førte til mange års lidelse og store utfordringer for Josef. Vi vet også fra våre egne liv at misunnelse er farlig, og kan føre til mye vondt for dem som utsettes for det.
 
I budene står det at vi ikke må misunne noen, så bibelen er meget tydelig på dette.
 
Dere kjenner kanskje godt til denne fortellingen, men jeg tar med noe av det som hendte i Josefs liv.
 
Josef opplevde å bli hatet og misunt av sine mange brødre. De solgte ham til noen israelittiske kjøpmenn som tok ham med til Egypt. Han ble ført langt bort fra de han var glad i. Brødrene løy for sin far for å skjule hva de hadde gjort. Deres far sørget dypt over Josef. Vi ser at den ene vonde handlingen fører til enda en synd. Gud har en helt fantastisk visdom til å snu det vonde til velsignelse for oss. Det ser vi godt når vi leser videre om Josef.
 
Etter flere år i fengsel på grunn av falske beskyldninger, slapp han fri for å tyde en drøm som Farao hadde drømt. Drømmen sa at det ville komme 7 feite og 7 ufruktbare år i Egypt. Josef gir Farao råd om hva han skal gjøre for at det skal gå bra med landet. Farao setter Josef til å forvalte denne oppgaven, og det gjorde Josef med stor klokskap.
 
Josef kom rett fra fengsel og inn i enorme utfordringer, og fikk livet totalt forandret igjen. Han ble gift med en prestedatter og fikk to sønner. De het Manasse og Efraim.
 
Gud leder Josef og velsigner ham.
Han var tro i lite, så Gud kunne også sette ham til store oppgaver.
 
Vi leser videre i fortellingen, og ser at hans brødre kommer til Egypt for å kjøpe mat. Det er det andre året med hungersnød. Etter en tid samler han sine brødre rundt seg og forteller dem hvem han er. Det står at Josef gråt så høyt at det hørtes i Faraos hus, og egypterne utenfor hørte det. Vi skjønner at det var år med lengsel og savn etter familien, en sterk Gudstro, og visdom og vilje til å gjøre det rette som hjalp ham til å TILGI dem. Vi leser i 1. Mosebok.45, 5 hva han sa til brødrene da de hadde kjent ham igjen. Han ber dem om at de ikke må sørge eller bekymre seg for det de har gjort, for dette var Guds måte å hjelpe dem på. Josef sa at det var Gud som sendte ham til Egypt for å redde dem når hungersnøden kom.
 
Guds veier er uransakelige for oss mennesker. "Gud er øyeblikkets Gud", sa en eldre predikant jeg hørte på en gang. Han kan handle raskt når det er det beste, men han kan ha veldig “god tid” mange ganger også, sånn som i denne fortellingen.
 
Når Jesus sier FØLG MEG så går han selv foran oss og vi skal følge ham.
 
Jeg vil sitere et sangvers til slutt:
 
“Tett ved sida mi går Jesus. Alltid vil han vera der.
Eg treng ikkje gå og ottas, når eg fylgjer Jesus her.
Han på vegen vil meg vakta, så eg ikkje går meg vill.
Dag for dag han trufast leier meg til himlens lyse land”
 
Jeg vil ønske dere en nydelig høst!
 
Hilsen Helene Moe