del

Kristus - mitt liv!

Av: Johannes Selstø   -  

Det er godt å være en kristen.
Dette betyr ikke at livet er enkelt og smertefritt. Jeg er ikke fritatt for det som gjør ondt i livet, både i meg og rundt meg. Svakheter, nederlag, hovmod, selvhevdelse, ærekjærhet både i meg selv og hos mennesker rundt meg gjør at livet er slett ingen dans på roser. Eller – er det kanskje det kristenlivet er? Det er mange torner som stikker i denne rosen.
 
Hvorfor er det så godt å være en kristen?
Et ord fra Kol 3,3-4 er svaret for meg. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
 
Å være en kristen er å ha Jesus som sitt liv. Det er å ha blikket festet på ham. Det er å være skjult i ham. For meg er livet Kristus sier Paulus i Filipperbrevet 1,21
 
Hva betyr det?
I Filipperbrevet kap 3 sier Paulus det slik: Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen (v 8-9).
 
Når Kristus er mitt liv, eier jeg en rettferdighet som er fullkommen innfor Gud. Jesus gjelder i mitt sted. Mitt liv er skjult i Jesu fullkomne liv. Det gjør meg trygg i møte med Gud. Jeg har ingenting å frykte. Det gjør meg også glad i hverdagen. Jeg får vandre med Gud i de hverdagslige oppgaver og gjøremål, enten det er jobb eller fritid. Jeg får leve i et fortrolig fellesskap med ham. Snakke med ham, lytte til ham, være sammen med ham døgnet rundt. Dette er godt. Han er den gode Far som alltid vil meg det beste. Han leder meg – gjennom gleder og sorger, medgang og motgang, gode dager og smertefulle dager. Alltid med ett mål for øye: en evighet sammen. Det fullkomne fellesskapet i himmelen.
 
Det er godt å være en kristen.
 
Johannes Selstø