del

Lytte og gå

Av: Øystein Engås   -  

Jeg har lyst til å dele noen tanker om det å se andre mennesker på vår vei. I Bibelen finner vi historien om Filip som ble ledet på en øde strekning av Den Hellige Ånd. Han gikk langs den støvete ørkenveien da en hoffmann fra Etiopia kom forbi i vognen sin. Hoffmannen satt og leste fra profeten Jesaja.

Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Apgj 8,29-31

Gud trenger deg for å kunne komme nær andre mennesker. Har du noen gang hørt åndens stemme hviske en påminnelse inn i ditt liv om at du skulle holde deg ekstra nær et menneske? Noen du skulle vandre tett sammen med et stykke på livsveien?

Filip lytter til hoffmannen, og får en anledning til å dele evangeliet med han. «Hvordan skal jeg forstå når ingen forklarer det for meg?», spør han. Det finnes så mange situasjoner der den som tror på Jesus kan være en som forklarer litt. Barnet som kryper opp på fanget og undrer seg over livet. Den som møter tunge dager og ikke ser noe håp, eller den som opplever livets under og står åpen for Guds budskap.

Filip lyttet til åndens stemme. Jeg tror at også vi kan få ulike minnelser i vår hverdag. Men Filip gikk. Han handlet på det han hørte. Akkurat der finner jeg utfordringen for meg selv. Jeg tror det ligger velsignelser og venter der Herren kaller oss.

Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» *Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Apgj 8,35-38.

  1. Gud trenger mennesker

    - for å krysse grenser

  2. Gud trenger mennesker

    - for å være nær andres liv

  3. Gud trenger mennesker

    - for å dele evangeliet