del

Rom for Jesus?

Av: Marte Ugedal   -  

Noen av de tristeste ordene vi kan bli møtt med, er: «Vi har ikke plass til deg!». Jesus kjenner også godt til disse ordene. Mens han fremdeles var i Marias mage, sa husverten; «Vi har ikke plass til deg!» Og var ikke budskapet ganske så tydelig da han ble hengt opp på korset? «Vi har ikke plass til deg i denne verden».

Også i dag blir Jesus behandlet på samme måte. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Mange svarer nei, men det skjer også ofte at han blir ønsket velkommen inn. Noen åpner hjertedøren sin på vidt gap, og inviterer ham til å bli. Og til denne personen gir Jesus sitt store løfte: «I min Fars hus er det mange rom!» For et herlig løfte han gir oss! Vi gjør plass for Ham i våre hjerter, og Han gjør plass til oss i sitt hus!

Fritt oversatt fra boken "GRACE FOR THE MOMENT" av Max Lucado

Har du intet rom for Jesus, han som gav sitt liv for deg? 
Hør, han banker på ditt hjerte, og han ber: Lukk opp for meg! 

Rom for Jesus, ærens konge! Å, lukk opp og slipp ham inn! 
Salighet han med seg bringer, all hans herlighet blir din. 

(Daniel Webster Whittle)