Salig

Av: Karin Hyldmo   -  

Når vi leser i Bibelen, møter vi ofte ordet SALIG. Hva vil det si å være salig? Er det når vi føler oss veldig glade og lykkelige? “Nei”, sier teologen Øyvind Andersen, “SALIG uttrykker ikke en følelse, men en tilstand”. Og NÅR er vi så salig... og HVEM er salig?
 
I Salme 32, 1-2 står det: “Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik”. Er dette noe du eller jeg kan gjøre oss fortjent til? Nei, dette får vi som en gave, om vi tar imot det Jesus gjorde for oss på Golgata.
 
I Esaias 53,5 leser vi: "Men han ( Jesus ) ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom". Har du tatt imot denne gaven? Jeg har.
 
Så vet vi at livet ikke er bare enkelt for noen av oss. Det byr på oppturer og nedturer, både for oss selv og de vi har rundt oss! Da er det godt å vite at vi ikke skal føle oss salig , men vi er salig! Vår Far i himmelen vil ikke at vi skal gå nedslått og fortvilet fordi vi ser sant på oss selv, og han vil ikke at vi skal bekymre oss for dagen idag eller framtida.
 
Mitt vitnesbyrd er at Gud holder det han lover i sitt ord! I Salme 84, 6-7 står det: "Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevang, og tidlig regn dekker den med velsignelse." Les hele denne salmen og tenk nøye på det som står – her er god nistemat på veien gjennom livet!
 
Takk Jesus, for at vi for din skyld skal få kalle deg FAR. Salmen avsluttes med: "Herre, hærskarenes Gud! SALIG er det menneske som setter sin lit til deg."
 
GUD VELSIGNE DEG.
 
Hilsen Karin Hyldmo