del

Solid rock

Av: Hans Kristian Skaar   -  

Til daglig møter jeg mange ungdommer, og får høre om hva unge mennesker tror på i Norge i dag. Det er gledelig å oppleve hvordan unge mennesker i en ny generasjon leser Bibelen og ber for første gang, lærer Jesus å kjenne og får lyst til å følge han som sin Herre og Frelser, men det gjør også vondt å se hvor mange unge som velger bort Jesus. I en undersøkelse jeg gjorde blant ungdom i Oslo var ikke kristendommen lenger den største religionen, og også blant de unge som kaller seg kristne ser det ut til at de ikke ønsker å slutte seg til tradisjonelle kristne oppfatninger. Særlig ser det ut til at mange av de sliter med å finne plass til Jesus i troen sin. De finner en annen grunn å bygge livet sitt på enn ham. Det er for så vidt ikke noe nytt. Også i det første århundre var det mange i menighetene som heller ville tilbe noe annet enn Jesus. Men hebreerbrevet viser oss hvor diamentralt annerledes Jesus er enn alt annet mennesker tilber og bygger livet sitt på:

De skal eldes, de skal skiftes ut som klær
Men du er den samme, dine år tar aldri slutt, din trone står til evig tid
 
De skal gå til grunne
Men du forblir (Hebr 1)
 
Bibelen forteller oss at alt annet enn Jesus skal eldes og gå til grunne. Men Jesus forbir. Hans trone står til evig tid.
 
On Christ the solid rock I stand
All other grounds are sinkning sand
 
Denne salmen snakker sant. Det er faktisk helt reelt at alle andre grunner å stå på enn Jesus virkelig er sand som synker. De skal ikke bare eldes og skiftes ut. De skal virkelig gå til grunne.
 
Hver den som hører mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. (Matt 7)
 
Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus (1. Kor 3). Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus (Rom 8).
 
At Bibelen forkynner at det bare er én grunn å stå på som holder og én vei til evig liv vekker i meg et stort kall til å gå til en ny generasjon med evangeliet. De færreste av de som vokser opp i Norge i dag opplever å ha aktive kristne foreldre, de har ingen åndelige forbilder, ingen som kan lede de til en grunn som holder. Vi som kjenner Klippen kan ikke nøye oss med å se på at en ny generasjon vokser opp uten å få høre om Han som alltid er den samme. Noen barn og unge venter kanskje på din omsorg og på ditt vitnesbyrd om en grunn å stå på som alltid holder: Jesus Kristus.
 
De skal eldes
Men din trone står til evig tid
 
De skal gå til grunne
Men du forblir
 
On Christ the solid rock I stand- all other grounds are sinking sand.