del

The survival of the fittest

Av: Stig Skarstein   -  

THE SURVIVAL OF THE FITTEST
-et sentralt uttrykk brukt i utviklingslæren. Det er de som har størst evne til å tilpasse seg, som overlever. Med andre ord: de sterke.
 
I verden gjelder ofte denne tanke: Det er de sterke, dyktige, pågående som lykkes og får oppmerksomhet. Det gjelder å stålsette seg, lære de riktige knep, komme seg frem om så man må bruke skitne metoder. De svake blir sett ned på, ja de har knapt livets rett. Vi forbarmer oss ikke over fosteret i mors liv, og synet på verdien av de gamle har forandret seg. Det er de samfunnet har økonomisk gevinst av som satses på og får de store fordelene. Der finnes færre og færre som virkelig bryr seg og støtter de svake i samfunnet, uten å ha bevisste eller ubevisste egoistiske motiver til grunn.
 
Verden ligger i det onde. Her finnes ingen rettferdighet og sann hjelp å få. Men Gud, hvem er det han tar seg av?
 
Takk og lov, i Guds rike gjelder en annen lov!
 
1. Kor 1:26
For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høybårne; men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme, og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose sig for Gud.
 
2. Kor 12:9 
og han sa til mig: Min nåde er deg nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i mig.
 
Jesaja 40:29
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.
 
Jesaja 25:4
For du har vært et vern for den hjelpeløse, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete. Når voldsmenn fnyser, er det som regnskyll mot en vegg.
 
1. Samuel 2:3
Tal ikke så mange høye ord, la ikke frekke ord gå ut av eders munn! For en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger. Kjempenes bue brytes, og de snublende omgjorder sig med kraft.
5 … han (Herren) reiser den ringe av støvet, løfter den fattige av skarnet for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefult sete; for Herren hører jordens støtter til, og på dem har han bygget jorderike. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket; for ikke ved egen kraft er mannen sterk.
 
Salme 102:17
Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn. For Herren deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær.
 
Salme 72:12
For han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har.
 
Salme 146:7
Han hjelper de undertrykte så de får rett, han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne.
 
Jesaja 11:4
men han(Herren) skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden.
 
-Vi kristne som bærer Jesu-navnet, vi skulle være annerledes enn verdens barn. Vi har fått del i Guds natur, i hans sinnelag. Vi har selv opplevd hans barmhjertighet og godhet midt i all vår hjelpeløshet. Derfor har vi også medynk og hjerte for de svake og elendige.
 
Guds Ord er levende og virkekraftig. Vi erfarer det når det smeltes ved troen i våre hjerter. Den som gjør Guds vilje skal kjenne at læren er av Gud!!