del

Trygg tro

Av: Brit Kverndal   -  

"Mine sauer kjenner min røst, og jeg kjenner dem og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min Fars hånd." Joh. 10, 28-29

Disse versene er jeg veldig glad i. Jeg hadde en bestemor som bodde hjemme hos oss, hun lærte meg tidlig å gå til Jesus. Det var før mine foreldre hadde kommet til Ham. Bestemor hadde en trygg tro, hun visste hvor hun skulle når hun skulle ut av denne verden. Jeg besøkte henne på sykehuset da hun var syk, da lå hun bare og ventet på at Jesus skulle komme og hente henne. Hun ble 93 år.
 
Vi kan alle få eie denne trygge tro. Disse versene er sterke ord, og det er Jesus som sier det. Ham kan vi alltid stole på fullt og fast. Han svikter aldri, og han går aldri fra sitt ord. Så er veien til Ham åpen også i dag, så alle som vil kan få komme til Jesus. Han tar imot oss, uansett når eller på hvilken måte vi kommer.