del

Undring over julebudskapet

Av: Lise Taraldsen   -  

Vi er inne i adventstida, og har i dagene framover mulighet til å kjenne på en forventning og undring over det som er innholdet i julebudskapet. "Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår", (Gal. 4,4).

HAN KOM:

Når noen har fødselsdag, ser vi fram til og gleder oss til å feire den som er jubilant. Vi vil gjøre det vi kan for å hedre den personen, stelle og pynte, si gode ord om den som feires, fortelle hva han har gjort og hvilket kjennskap vi har ham, - til ære for han som hedersgjest.

Slik skal vi få tenke omkring det å stelle til og feire jul, - i glede over han som kom til jord, - en natt for over 2000 år siden. Mange var opptatt med andre ting enn at Jesus Frelseren ble født den gangen, sånn som i dag, men engelen forkynte at dette var en glede for hele folket.

HAN KOMMER:

Jeg er glad for at det står i Bibelen at de som har tatt sin tilflukt til Jesus, skal få erfare hans nærvær i hverdagen. ”Se din konge kommer til deg...” - tenk, at han som Guds Sønn vil ha et fortrolig og personlig forhold til deg og meg. Dette gir grunn til glede og takknemlighet hver dag, - og vi kan hjelpe hverandre å holde fokus på dette midt i en hektisk førjulstid.

HAN KOMMER IGJEN:

Jesus skal komme igjen. Ingen vet dagen eller timen da det skal skje, - men Guds Ord oppfordrer oss til å være beredt til han kommer. Det å skulle vente og vente og vente på at noen skal komme, det kan gjøre at vi sovner og ikke er beredt. Det går an å bli så opptatt med andre ting at tillitsforholdet til Jesus ikke betyr noe lenger, eller vi sløves av alt det andre i livet vårt som tar vår oppmerksomhet.

Jesus har sagt til sine venner at han vil at vi skal være der han er, - og så kommer han og henter alle som har hatt bruk for hans frelsesverk. Han vil at alle skal gjøre seg bruk av det, både liten og stor.

"Rom for Jesus, ærens konge, Å. lukk opp og slipp ham inn.

Salighet han med seg bringer, all hans herlighet blir din."