del

Digitalt Misjonsmøte 20. mai

20. May 2021

Velkommen til enda et digitalt Misjonsmøte her på Misjon i Sentrum! Selv om vi sitter hver for oss, i hver våre stuer, har Jesus lovet å være midt iblant oss når vi er samlet i hans navn. Det er Roald Ugedal som har andakt for oss, og vi skal også bl.a. høre/synge med på noen kjente bedehussanger. Du oppfordres til å ta deg tid til å be for de ulike bønne-emnene som er satt opp, og også å gi din misjonsgave via Vipps eller i nettbanken. Så er planen at vi samles på Misjonshuset neste gang, torsdag 10. juni, om situasjonen holder seg stabil.

Vi skal fortsette dette møtet med en kjent og kjær bedehussang, "Kor stort, min Gud, at eg ditt barn får vera", og du/dere må gjerne synge med.

På Misjonsmøtene tar vi alltid opp en gave til misjonen, og vi håper du i dag vil være med å gi din gave via Vipps eller i nettbanken:

VIPPS til #95012 (Å Misjonssambandsforening)

Kontonummer 4345 45 35074 (Å Misjonssambandsforening)

Øst-Afrika er månedens misjonsfelt i mai, der NLM driver et variert arbeid i Tanzania og Kenya. Arbeidet startet opp i Tanzania allerede i 1951, og i 1977 startet misjonærer opp arbeid i Kenya, så misjonen har vært til stede i landene i mange tiår. Likevel er det flere unådde folkegrupper i landene, og den lokale kirken driver med utstrakt evangeliseringsarbeid. I tillegg til arbeidet ute i distriktene, drives det flere bibelskoler som utdanner og utruster lokale kristne i begge landene. Det er den lokale kirken som har overtatt det meste av arbeidet i disse landene, nå, men NLM bidrar fortsatt bl.a. med korttids-misjonærer ved bibelskolene og med misjonærer i arbeidet blant unådde folkegrupper. I tillegg har NLM en veiledende og støttende funksjon i arbeidet som drives av den lokale kirken. NLM driver også bistandsarbeid i disse landene, bl.a. et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen med bedre tilgang til sikre vannkilder. NLM driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring blant befolkningen. I disse dager arbeider kirka med et spennende og nytt prosjekt, Arven etter Adam, der de produserer proffe animasjonsfilmer som skal brukes rundt omkring i landsbyene, for å nå flere med budskapet om Jesus og opplæring i den kristne tro. Se en film fra arbeidet i Øst-Afrika, her:

BØNNEEMNER:

  • Be for arbeidet som drives blant unådde folkegrupper i Øst-Afrika, at Gud må lede utsendingene i arbeidet, og at arbeidet som drives må føre til at mange kommer til tro på Jesus.
  • Be for de som utdannes til evangelister ved bibelskolene, at de må bli godt utrustet til tjeneste for Gud, og bli brukt av ham til å vinne nye sjeler for Himmelen.
  • Be for Åfjord, at flere mennesker i bygda vår må få møte Jesus og bli frelst. Be også om at vi som er kristne får frimodighet til å snakke med våre sambygdinger om det vi tror på.
  • Be for korona-situasjonen i verden, Norge og i Åfjord. Be om at viruset ikke får begynne å spre seg i bygda vår, og at spredningen også avtar i resten av landet vårt, og i hele verden.
  • Be for dem som er syke.

Til slutt i møtet skal vi høre og synge med på enda en kjent bedehussang, "Ren og rettferdig, Himmelen verdig", her sunget av Lars Berg: