del

Digitalt Misjonsmøte 8. april

08. Apr 2021

Velkommen til et digitalt Misjonsmøte! Egentlig skulle vi hatt Misjonsmøte på Å Misjonshus i kveld, men situasjonen gjør at det ikke er mulig. Derfor kommer det et digitalt møte her på Misjon i Sentrum i stedet, som vi håper vil være en god erstatning til det opprinnelig tenkte møtet. Det er Per Strømsli som holder andakt for oss, og han tar oss med gjennom påskens innhold og budskap. Kollekt kan du gi via Vipps eller vårt kontonummer i Åfjord Sparebank.

Evangeliet, det gode budskapet om Jesu stedfortredende død og hans seierrike oppstandelse, er det beste vi kan bringe videre, både i bygda vår og ut til hele jordens befolkning. På Misjonsmøtene er det vanlig å samle inn kollekt til misjonsarbeidet, og i dag kan du gi kollekten via Vipps eller vårt kontonummer i Åfjord Sparebank:

VIPPS til #95012 (Å Misjonssambandsforening)

Kontonummer 4345 45 35074 (Å Misjonssambandsforening)

I andakten tok Per oss med gjennom påskens innhold og budskap. Jesus var det verdige lammet som ble ofret for all verdens synder, og da var du og jeg regnet med. Mannsgruppa "Frihals" fra Flekkerøya har nettopp gitt ut en sang, sammen med Morten Samuelsen, som heter "På et kors opp på høyden", og den skal vi få lytte til her. (Det er ikke video, bare bilde med lyd).

Bønneemner vi kan be for i fellesskap, hver for oss:

  • Takke for frelsen i Jesus
  • Be om at flere i Åfjord får ta imot Jesus som sin frelser
  • Be om at ordet om korset må nå ut til alle mennesker i hele verden
  • Be for barna som går på søndagsskole og i barneklubb gjennom misjonsarbeidet i Elfenbenskysten og Mali. Be om at arbeidet skal bære rik frukt.
  • Be for korona-situasjonen

I april er det Vest-Afrika som er månedens misjonsfelt, der NLM driver arbeid i Elfenbenskysten og Mali. Her kan du se en info-film fra misjonsfeltet: