del

Sommermøtetene 2023

14. Aug 2023

Det ble en litt kortere sommer-møteteuke dette året, med møter fra torsdag 10. - søndag 13. august, og vi hadde også to ulike talere med oss disse dagene. På de to første møtene var det Joachim Hodne som var med som taler, en ung trønder som til daglig er pastor i misjonsforsamlingen på Stjørdal, i tillegg til studier ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. I helga var det Einar Svela som talte på møtene, han er opprinnelig fra Karmøy, men bor med sin familie i Trøndelag og reiser som forkynner i en 20% stilling, i tillegg tillegg til jobb innen helsevesenet.

Det er alltid ekstra spennende med nye bekjentskaper, ingen av dem hadde talt på Å Misjonshus tidligere, og vi gleder oss over å se at unge mennesker tar over stafettpinnen som forkynnere i regionen vår!

Det var godt fremmøte på det første møtet, torsdag kveld, og Per Strømsli var møteleder denne kvelden. Knut Kruken og Thorild Marie Leithaug Bremnes deltok med sang, og Joachim Hodne hadde andakt for oss. Han snakket om Israelsfolket da de flyktet fra Egypt. Gud hadde satt dem fri fra slaveriet i Egypt, men det tok ikke lang tid før de hadde glemt alt det gode Gud hadde gjort mot dem. Slik må det ikke bli med oss! Gud har skapt oss, han har gitt sin sønn til frelse for våre synder, han har utslettet skyldbrevet og satt oss fri. Dette må vi ikke glemme, slik at vi går bort fra Jesus og mister målet hjemme i himmelen. På slutten av møtet var det bevertning og trivelig prat ved bordene.

Fredag kveld var det Ole Schølberg som ledet møtet, og han bidro også med sang sammen med kona, Åse Dagsvik. Åse hadde også et åpningsord, der hun fortalte fra en tur hun nylig hadde vært på til Kenya. I talen tok Joachim utgangspunkt i verset fra Matteus 23, 37; «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner de som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men de ville ikke». Jesus ønsker også i dag å samle oss og ta vare på oss. Selv om vi mange ganger har sagt nei, kaller han oss fortsatt inn til seg. Jesus tok all vår synd og skyld på seg da han døde på korset. Denne kvelden var det også anledning til å gi en gave til misjonen. Det var godt med folk i også på dette møtet, og praten gikk godt ved bordene under kaffen til slutt.

Lise Taraldsen ledet møtet lørdag kveld, og denne kvelden var Maria (opprinnelig fra Filippinene) og Yulin (opprinnelig fra Taiwan) med som forsangere sammen med Lise og Åse. Yulin sang også en solosang for oss. Denne kvelden var det Einar Svela som talte, og han snakket om at vi er ambassadører for kongenes Konge. En ambassadør skal tjene det riket og den kongemakt den representerer. Landet ambassadøren er utsendt fra har ansvaret for utsendingen, og denne kalles hjem når tjenesten er over. Som Guds ambassadører her på jorda skal vi fortelle hva Kristus, vår Konge, har gjort for oss da han døde for å frelse oss fra våre synder. Det var godt fremmøte også denne kvelden, og på slutten av møtet var det bevertning og prat ved bordene.

Søndagens Misjonsfest ble ledet av Roald Ugedal, og han hadde også et åpningsord. Åse og Ole bidro med sang, og vi fikk også høre duettsang av Ole og hans bror, Martin Schølberg. I talen snakket Einar om israelsfolkets utgang av Egypt, der Gud ledet dem ved å gå foran dem som ei skystøtte om dagen og ei ildstøtte om natta. Gud ledet dem på denne måten til de kom til Rødehavet, og Gud sørget også på en forunderlig måte for at de kom tørrskodd over et uoverkommelig hav. Vi har alle vårt Rødehav, men Jesus står der og sier «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» 2. Mos 14,14 Etter talen ble det gitt mulighet for å komme med et personlig vitnesbyrd, og det var flere som tok ordet. Det var godt oppmøte også denne dagen, og god mat til bevertningen mot slutten av misjonsfesten. Etter kollekten denne ettermiddagen kunne vi, sammen med møtet på fredag, summere at det kom inn kr. 16.600,- til misjonen på disse møtene.

Det er fint å samles til møteuke mot tampen av sommeren, godt å lytte til Guds ord og å kjenne på fellesskapet på Misjonshuset. Takk til alle som bidro, både talere, sangere og musikere, dere som bidro på kjøkkenet og som tok med mat, og alle som kom på Sommermøtene 2023!

Klikk på bildene for å se hele bildet, og bla ved å trykke i høyre kant av bildet:


Noen bilder fra møtene