del

YNGRES & MAKS

31. Aug 2023

YNGRES & MAKS har startet opp igjen med samlinger på Å Misjonshus, vær gjerne med og spre dette til aktuelle barn og foreldre! YNGRES & MAKS har samlinger ca. annenhver mandag gjennom høsthalvåret. Barn fra 3 - 13 år er velkommen til samlinger om bibelfortellinger, hobbyaktiviteter, sang og leik, og vi deler oss inn i aktuelle grupper etter barnas alder.

Ledere vil bl.a. være Per Strømsli og Roald Ugedal