del

YNGRES & MAKS

09. Aug 2022

YNGRES & MAKS har startet opp igjen med samlinger på Å Misjonshus, vær gjerne med og spre den gode nyheten! YNGRES & MAKS (Yngreslaget og Maksklubben) har hatt lang pause under pandemien, men nå starter vi opp igjen med samlinger annenhver mandag gjennom hele høsthalvåret. Barn fra 3 - 13 år er velkommen til samlinger om bibelfortellinger, hobbyaktiviteter, sang og leik, og vi deler oss inn i aktuelle grupper etter barnas alder.

Ledere vil bl.a. være Per Strømsli og Roald Ugedal

Her finner du plakat du kan skrive ut og levere til noen du ønsker å invitere til YNGRES & MAKS